Chinese Documentaries and the Korean War
Kezhi Sun, Dan Xu
Int J Korean Hist. 2014;19(2):137-168.   Published online 2014 Aug 31     DOI: https://doi.org/10.22372/ijkh.2014.19.2.137
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz pokoju i pojednania na Półwyspie Koreańskim. Wstęp do badań
Lech Buczek, Lidia Fiejdasz-Buczek
Studia z Prawa Wyznaniowego.2022; 25: 129.     CrossRef